Rytuały wyzwalania

Yutang Lin

 

Po tym, jak opublikowalem rytuały wyzwalania, które ułożyłem w celu uspokajania, wzbogacania, harmonizowania i wypędzania, niektórzy uczniowie i przyjaciele w Dharmie wyrazili zainteresowanie praktyką i zapytali mnie, czy w tym wypadku konieczny jest przekaz.

Moja rekomendacja jest taka:  zainteresowane osoby mogą je czytać lub recytować, ponieważ byłoby to pomocne dla zrozumienia znaczenia tych działań. Poza tym, taka praktyka generowałaby również zasługę.

Działanie wyzwalania istot, to rodzaj udzielania błogosławieństwa, które z kolei – aby było rzeczywiście skuteczne - wymaga błogosławieństwa linii i oraz rozbudzonej postawy bodhiczitty. Praktykującym Dharmę na ogół brakuje wystarczającej zasługi, a ich aspiracja bodhi nie została jeszcze mocno zakorzeniona dzięki przejściu przez życiowe próby; nie są  zatem jeszcze gotowi na pełne praktykowanie tych rytuałów.

7 maja, El Cerrito, California

tłumaczenie polskie: 7 maja, Warszawa

 

 


[Home][Back to list][Salvation Activities Rituals][Related works:Collection of Salvation Activities Rituals (PDF / English & Polish version) 、綠度母息災法會儀軌 Green Tara Pacification Ritual  、毗沙門天王增益法會儀軌 Heavenly King Vaisravana Enrichment Ritual  、古魯古里佛母和睦法會儀軌 Kurukulla Harmony Ritual六臂瑪哈嘎拉除障法會儀軌 Six-arm Mahakala Expulsion Ritual