Podstawy aktywności Dharmy

Yutang Lin

 

Wszystkie dharmiczne posługi i rytuały są na ogół robione na prośbę wiernych czy sponsorów, żeby spełnić ich życzenia, albo w ich imieniu złożyć ofiary. W konsekwencji ludzie mogą to traktować jak spełnienie życzeń wąskiej grupy wybrańców. Gdyby tak rzeczywiście było, te działania zbaczałyby mocno z kursu bodhiczitty i ścieżki wyzwolenia, degradując się i zamieniając w światowe “operacje”. Stąd bierze się konieczność wyłożenia podstawowych zasad utrzymania w czystości tego rodzaju działań, ponieważ ma to związek z efektywnością ich wyzwalającej funkcji.

Przyczyną, dla której dharmiczne aktywności mogą przynieść niezmierzony rezultat jest wielka bodhiczitta – taka sama dla każdej istoty, jednakowo troszcząca się o wszystkich – która przynosi niezmierzoną zasługę. Innymi słowy: funkcje dharmicznych aktywności są zakorzenione w totalności dharmadhatu; w tej bezgranicznej totalności nie ma uprzedzeń, podziałów, antagonizmów; dlatego  jest możliwe rozwinięcie nieograniczonych mocy.

Rozumiejąc powyższą zasadę, uczestnicy dharmicznych aktywności - poczynając od buddów, bodhisattwów i opiekunów Dharmy, aż po istoty, które wyrażają aspiracje, czy też dla których wykonywana jest ofiara - pomagają spełniać te aktywności, angażują się w ich wykonanie i okazują aprobatę. Powinno się to jednak robić z motywacją czystej, wielkiej bodhiczitty; musimy  wykorzenić mentalność i zachowanie splamione samolubną iluzją, antagonistyczną rywalizacją, stronniczością. W dedykacji zasługi wymienia się oczywiście życzenia, aby wszyscy uczestnicy pomagali w realizacji danego działania. Intencją dedykowania zasługi jest pobłogosławienie tych dobrych życzeń, żeby dojrzały i pomogły w końcu w urzeczywistnieniu wyzwalającej właściwości bodhi, a nie – zamknęły uczestników w ciasnym kręgu skupiania się na własnych interesach.

Niech ten krótki esej pomoże zmienić mentalność tych, którzy uczestniczą w aktywnościach Dharmy, sprowadzając ich myślenie na właściwą ścieżkę, abyśmy wszyscy mogli dzielić się równo pożytkami Dharmy!

Napisane po chińsku i przetłumaczone na angielski 6 lutego 2018
El Cerrito, California

Tłumaczenie polskie: Julita Grodek, 25 lipiec 2018


[Home][Back to list][佛法事業根本真諦 Foundation of Dharma Activitie]