Nieustanne trwanie zjawisk

 

Yutang Lin

 

″Jako że każda dharma trwa na swój sposób, wszelkie światowe zjawiska trwają nieustannie”. Te ważne nauki zostały udzielone w drugim rozdziale (pt Nauczanie) Sutry Lotosu. (Na marginesie: słowo “dharma” znaczy tutaj: “rzecz”).

Miriady zjawisk (dharm, rzeczy) w bezkresnym dharmadhatu są w jedności, jak również są współzależne i pozostają ze sobą w interakcji, połączone siecią  związków przyczynowych. Z powodu nieustannych interakcji oraz przemian w obrębie owych przyczynowych relacji te miriady zjawisk wciąż pojawiają się i znikają.

Niemniej, każda chwila współpojawiania się owych przyczynowych relacji i każda dharma ustala się i określa się (definiuje się) względem całokształtu wszystkich związków przyczynowych – oto znaczenie stwierdzenia “jako że każda dharma trwa na swój sposób”. Gdy zatem dharma jest ustalona i zdefiniowana względem całokształtu przyczynowych relacji, sieć wzajemnych powiązań – interakcji jest wieczna, w tym sensie, że nie ma innej możliwości. Innymi słowy, wszelkie przyczynowe relacje współpowstające w całym dharmadhatu są – jako takie – wieczne i niezmienne. Jedyna zmiana jest taka, że zjawiska pojawiają się lub znikają.

Dlatego w okolicznościach “trwania każdej dharmy na jej własny sposób” “wszelkie światowe zjawiska trwają nieustannie”; innymi slowy: w tych okolicznościach są one wiecznie niezmienne. Spoglądając na to z naszej dualistycznej perspektywy, wszelkie zjawiska tego świata są rzecz jasna w procesie “powstawania, trwania, rozpadu i zanikania”.

Jeśli ktoś rozumie powyższe nauki, może stwierdzić, że nie tylko “wszelkie światowe zjawiska trwają nieustannie”, ale również – w zgodzie z tym samym rozumowaniem – “jako że każda dharma trwa na swój sposób, wszelkie zjawiska trwają nieustannie”.

 

Napisane po chińsku i przetłumaczone na angielski 7 sierpnia 2017
El Cerrito, California

Przetłumaczone na polski: 8 sierpnia 2017
Darnkow, Drophan Ling, Poland
Julita Grodek

 


[Home][Back to list][All Phenomena Constantly Abiding]