Yutang Lin

Milczące pomaganie sobie

 

Czysty umysł nie zajmuje się wspominaniem cudzych błędów.
Zrozumienie natury światowych spraw zmniejsza naszą skłonność do ośmieszania innych.
Gdy nasz pogląd poszerzony tolerancją zyskuje głębię,
Pomaganie sobie nawzajem jest wyrazem płynięcia tą samą łodzią.

 

Komentarz:

Gdy umysł staje się czysty, naturalnie znika potrzeba i chęć do rozprawiania o cudzych błędach i słabościach. Zrozumienie natury świata i światowych spraw umożliwia danej osobie spojrzenie oczami innych i wczucie się w ich sytuację; w wyniku tego w naszym umyśle przestaje się pojawiać wiele bezproduktywnej krytyki, stronniczej wskutek braku osobistego doświadczenia w danej sprawie.Z tym szerokim i głębokim spojrzeniem umożliwiającym dostrzeganie wielu różnych scenariuszy i podejść do tematu, osoba może rozwinąć w sobie wielką tolerancję wolną od zwalczania odmienności (antagonizmów).Zatem czynienie tego, co jest możliwe, by rozszerzyć i powiększyć swoją pomoc innym, odpowiednio do napotykanych sytuacji, jest wyrazem głębokiej świadomości, że jako czujące istoty płyniemy tą samą łodzią poprzez różne doznania i bóle życia i śmierci.

 

Napisane po chińsku i przetłumaczone na angielski: 12 Lipiec, 2000
El Cerrito, California

tłum. na polski: Rafał Seremet
tytuł oryginału: Silently Helping One Another

 

[Home][Back to list][默默相助 Silently Helping One Another]