Chọn lựa

 

Yutang Lin

 

Tập Đạo Pháp, đến chùa hay ở tại gia?

Điều quan trọng ở đâu có thể thực hành hiệu quả.

Chùa đôi khi không có được sự thanh bình vốn có;

Không còn phải lo phiền nghĩa là đạt được tự do.

 

Lời bình

 

Có người băn khoăn không biết rằng giữa đi tu và ở tại nhà, cái nào tốt hơn cho việc thực hành Đạo Pháp. Tôi cho rằng câu trả lời phụ thuộc vào việc ở đâu ta có thể tập nghiêm túc. Một số người sau khi vào chùa hay một học đường nào đó trở nên quá bận rộn với cái gọi là “các hoạt động Đạo Pháp” đến nỗi họ không còn thì giờ để tập một cách thư thái. Người nào sống giữa thế gian mà có thể tránh được bất hoà thì người đó đã đạt đến rất gần sự giải phóng.

 

Ngày viết bằng tiếng Trung Quốc : 14/11/1998

Ngày dịch : 30/08/1999

El Cerrito California


[Home][Back to Chinese list][Renounce or Stay Home][Back to list]