Vấn đề lương tri

 

Yutang Lin

 

Trước cái chết, con người trở nên bất lực;

Chỉ còn nỗi băn khoăn về sự thanh thản của tâm hồn.

Suy ngẫm không ngừng sẽ giúp phần giải thoát;

Tập hiệu quả, giữ gìn lương tâm được sang trong.

 

Lời bình

 

Nghĩ đến sự bất lực của mình trước cái chết, con người sẽ dễ dàng nhận ra cách nỗ lực của mình trong công việc luyện tập. Cuộc đời trần tục cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh. Một tấm lòng quảng đại chúng sinh sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người và an bình cho bản thân. Vậy làm sao ta lại có thể không lấy đó làm nơi trú ngụ cho mình?

 

Ngày viết bằng tiếng Trung Quốc : 14/11/1998

Ngày dịch : 29/08/1999

El Cerrito California


[Home][Back to Chinese list][A Matter of Conscience][Back to list]