Sự hiến dâng của Pháp giới

 

Yutang Lin

 

Của cải trong Pháp giới được hiến dâng trọn vẹn;

Cầu mong con người nhận ra sự thống nhất của chúng sinh.

Tuyệt đối không màng  những thuộc về kẻ khác,

Tranh chấp không còn, hạnh phúc được bền lâu.

 

Lời bình:

Trong nguyên tắc dâng hiến Tantra, nhờ tưởng tượng mọi của cải trong Pháp giới đều được dâng lên các vị thần. Người hành đạo nên hiểu rằng đây không phải việc tự ý lấy đi tài sản của người khác đó sự giúp đỡ. Bởi lẽ loài người cầu mong được giải thoát khỏi những khổ đau trong kiếp luân hồi, dể đạt được điều đó thì cho đi để tích đức giúp mình sớm được khai sang trọn vẹn. Nói tóm lại, con người cho đi tất cả của cải của mình để cầu mong cho mình mọi người nhanh chóng được khai sáng. Làm việc này cũng chính để đem lại hạnh phúc cho mình. Pháp giới nên tránh xa việc tranh chấp, xung đột. Sự hiến dâng của Pháp giới thể giúp mỗi người hoà mình vào sự thống nhất biên của vạn vật.

 

Ngày viết (bằng tiếng Trung Quốc): 05/10/1998 ; Trung thu

Ngày dich: 24/08/1999

El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][The Great Offering of Dharmadhatu][Back to list]