Suy ngẫm trong Đạo Pháp

 

Yutang Lin

 

Tìm ra điều kiện, nguyên nhân là điều có thể;

Nguyên lý chung không cho riêng một đối tượng nào.

Ai đủ tư cách để phán xét, phê bình kẻ khác?

Suy ngẫm theo đạo lý này cho ràng buộc lùi xa.

 

Lời bình

 

Mọi vấn đề đều có thể xác định được nguyên nhân và điều kiện phát sinh. Giáo lý nhà Phật dựa trên những nguyên tắc đó và vì thế mà chúng mang giá trị phổ quát chứ không nhằm chỉ trích một con người hay một sự việc cụ thể nào. Chẳng hạn như lời dạy “bất thủ” không phải dùng để phê phán kẻ khác là ngoan cố mà đơn giản chỉ là đưa nguyên lý đem lại sự giải phóng. Nếu ta cứ muốn phê phán hay phán xét người khác là đúng hay sai, tốt hay xấu vậy thì xin hỏi ai là người có thể biết hết, thấy hết, đủ chính trực và công minh để có được quyền ấy. Người tập nên hiểu điều này, suy xét lời nói cũng như hành động của mình dưới ánh sáng của Đạo Pháp để làm cho trí tuệ được thanh khiết và thoát khỏi sự trói buộc của những ràng buộc và định kiến. Việc suy xét phải làm thường xuyên và hết sức khiêm nhường.

 

Ngày viết bằng tiếng Trung Quốc : 27/09/1998

Ngày dịch : 24/08/1999

El Cerrito California


[Home][Back to Chinese list][Reflecting in Light of the Dharma][Back to list]