Không phân chia ta người

 

Yutang Lin

 

So sánh không ngừng khiến con người đau khổ;

Không thay đổi được tình hình chỉ chuốc lấy phiền lo.

Dựa trên điều kiện, tìm nguyên nhân, lời Phật dạy;

Không phân chia ta, người, xung đột sẽ lùi xa.

 

Lời bình :

 

Việc lúc nào cũng so sánh và cân nhắc, ngoài gây ra đau khổ cho bản thân, có đem lại kết quả như ý muốn không? Hãy biết vượt lên trên sự xung đột với người khác và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân bằng cách suy xét cẩn thận tiến trình sự việc và tuân theo nguyên tắc về nguyên nhân, điều kiện, hãy thực hành theo Đạo Pháp hay truyền bá giáo lý đến với muôn người. Nhờ thế con người mới có thể tránh được tranh cãi, xung đột nhưng vẫn trưởng thành nhờ kinh nghiệm và qua đó mà đem lại hạnh phúc cho mình cũng như cho mọi người.

 

Ngày viết bằng tiếng Trung Quốc : 24/09/1998

Ngày dịch : 19/08/1999

El Cerrito California


[Home][Back to Chinese list][Not falling into Oneself and Others][Back to list]