Lựa chọn con đường

 

Yutang Lin

 

Cái vô thường, làm sao ngăn được ?

Ảo ảnh cuộc đời trong chớp mắt biến tan.

Cái nào nặng, nhẹ đây ? Tuỳ mỗi người lựa chọn.

Rồi từng bước, con người đi theo hướng khác nhau.

Thói tục đã ăn sâu, mà không toàn tâm từ bỏ ;

Một chút lòng thành, có thoát khỏi nợ trần ai ?

Muốn giải phóng, chớ chần chừ tới khi quá muộn.

Gửi trọn niềm tin nơi Phật, mới có được thành công.

 

Lời bình :

 

Dứt bỏ được những vướng bận hay chìm đắm trong đau khổ là kết quả của một quá trình lâu dài. Con người nên lựa chọn hướng đi của đời mình dựa trên nhận thức về cái vô thường. Cái nào nặng và cái nào nhẹ ? Con người phải quyết định chọn lựa rõ ràng, dứt khoát giữa một bên là Đạo Pháp và một bên là lối sống trần tục. Những người gắng theo bước Phật mà vẫn không đến được gần Ngài là do họ không thể thực sự lấy lòng quảng đại chúng sinh làm trung tâm đời mình.

 

Ngày viết bằng tiếng Trung : 20/09/1998

Ngày dịch : 18/08/1999

El Cerrito California


[Home][Back to Chinese list][Which Is Heavy, Which Is Light? ][Back to list]