Hãy giữ lòng thành

 

Yutang Lin

 

Sự thật nào cũng có ngày sáng tỏ;

Một chút dối lừa, thân hoá đớn đau.

Đây điều cốt yếu khi theo Phật;

Quyết giữ tâm hồn được sáng trong.

 

Lời bình:

Để giữ được lòng chân thành, con người không nên tìm cách bào chữa khi mắc lỗi hoặc hành xử hời hợt. Sự chân thành khi đã mất đi, không dễ gì khôi phục nguyên vẹn như trước.Vả lại, những hành động kia sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.

 

Ngày viết (bằng tiếng Trung Quốc): 29/08/1998

Ngày dịch: 16/08/1999

El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][Do Abide in Sincerity][Back to list]