Tri năng hữu hạn

 

Yutang Lin

 

Điều ta biết là bao ?

Thế giới phải đâu là hữu hạn ?

Khi thấy rõ cuối cùng không hiểu thấu,

Đột ngột mở ra trước mắt rõ ràng.

Thoát khỏi những cách nhìn trần tục,

Suy nghĩ sai lầm xưa cũ mất đi.

Từ đó, gửi tâm mình nơi Đức Phật,

Vì lòng nhân giữ mãi tiếng chuông ngân.

 

Lời bình :

Thông qua bài thơ này, tác giả muốn chia sẻ với người đọc lời dạy của nhà Phật rằng cái mà ta biết là hữu hạn còn cái mà ta chưa biết là vô hạn; thế nên chớ bằng lòng với những gì mình đã biết.

 

Ngày viết (bằng tiếng Trung Quốc): 13/08/1998

Ngày dịch: 15/08/1999

El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][Known Too Limited][Back to list]