Nhờ Đạo pháp soi đường

 

Yutang Lin

 

Lời khuyên giải chẳng thể được dễ dàng chấp nhận;

Ảo tưởng không thể xua tan, lo lắng sẽ dâng đầy.

Nếu phải chìm đắm trong ưu đâu phải giải phóng;

Tranh cãi chi, chẳng để làm .

Học Đạo pháp tâm hồn rộng mở;

Giáo từ bi trải rộng giúp muôn người.

trồng cây ắt ngày hái quả,

Đạo pháp dẫn đường-ngọn hải đăng sáng trong đêm.

 

Lời bình:

Học Đạo pháp truyền giáo nhà Phật đến cho con người sẽ đem lại sự cứu rỗi lâu bền cho cuộc đời họ. Tuy nhiên, nếu bất cứ một sự vi phạm nguyên  tắc nào về thời gian, địa điểm hay con người thì điều không thể tránh khỏi sẽ xảy ra cố gắng đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ đem lại sự lo lắng kết quả không như ý muốn. Biết giữ cái từ bỏ cái lúc này sẽ quyết định việc luyện tập truyền hiệu quả, liên tục mang lại kết quả hay không. Một điều chú ý nữa khi cứu rỗi thì không nên vội , bởi lẽ hành trình kiếm tìm sự khai sáng một hành trình vĩnh cửu. Để đem lại hạnh phúc cho mình mọi người thì chỉ một con đường duy nhất hiểu luyện tập Đạo pháp đúng đắn.

 

Ngày viết (bằng tiếng Trung Quốc): 04/08/1998

Ngày dịch: 15/08/1999

El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][Relying on the Dharma to Sail across][Back to list]