Vươn tới mọi mặt

 

Yutang Lin

 

Thế giới được tạo nên từ nhiều mặt hài hoà;

Sự phân chia chúng lại vô cùng đa dạng.

Chính vì thế tránh cách nhìn phiến diện,

Phải xem xét mọi điều, sự thống nhất mới tìm ra.

 

Phải nhìn nhận sự vật theo nhiều chiều có thể,

Bước tới hay thoái lui? Góp ý hay phê bình?

Trong cố gắng hoà mình vào thế giới,

Chớ bỏ qua dù chỉ một trong ba trạng thái (thức, ngủ, mơ)!

 

Lời bình:

Dường như những người học Đạo pháp thường có xu hướng chỉ chú ý tới trạng thái thức mà bỏ qua sự thống nhất của ba trạng thái: thức, ngủ và mơ. Rõ ràng là không nên nhìn sự vật một cách phiến diện, nhưng để có thể nhận ra rằng chỉ chú ý đến trạng thái thức là chưa đủ thật không dễ dàng gì. Ý nghĩ này đã rọi sáng tâm hồn tôi, vì thế tôi viết ra mong được chia sẻ với tất cả mọi người.

 

Ngày viết (bằng tiếng Trung Quốc): 13/07/1998

Ngày dịch: 14/08/1999

El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][Reaching All Facets][Back to list]