Không phụ thuộc cái tôi

 

Yutang Lin

 

Cốt lõi tu hành nằm trong vô ngã;

Giải phóng con người đâu phụ thuộc cái tôi.

Giống hữu tình thường chịu nhiều đau khổ;

Tâm khai sáng rồi, nhận thức cũng đổi thay.

Giới hạn đẩy lùi, tâm trở nên thanh tịnh;

Trôi nổi vô thường theo dòng nước êm xuôi.

Dù bản chất con người đâu dễ đổi thay,

Tùy hoàn cảnh, sẽ tìm con đường sáng.

 

Ngày viết (bằng tiếng Trung Quốc): 03/06/1998

Ngày dịch: 12/08/1999

El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][Irrelevant to "Self"][Back to list]