Rước nến đăng sơn

 

Yutang Lin

 

Ngọn nến nhỏ soi đường trong đêm tối,

gió kia không ngớt thét gào.

Lên cao nữa cho bao trùm ánh sáng,

Bước thong dong trên đường núi quanh co.

 

Ngày viết bằng tiếng Trung : 1-7-1998

Ngày dịch: 11-8-1999

El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][Guarding a Candle Light up a Mountain][Back to list]