Esencja wizualizowania jidama

 

Yutang Lin

 

Dharma wykłada “pustą esencję wszystkich rzeczy”, to znaczy: tym, co wspólne dla wszystkich rzeczy jest brak jakiejś niezmiennej tożsamości przy jednoczesnej ewolucji wraz z warunkami przyczynowymi. Dlatego “nietrwałość”, “niemożność uchwycenia się tożsamości”, oraz “przyczynowość”, to fundamentalne zasady nauk Dharmy.

W tantrze mamy praktyki z “wizualizacją jidama”. Komuś, kto nie rozumie zasad Dharmy, “wizualizowanie siebie jako jidama” (to jest: widzenie siebie jako buddę czy bodhisattwę) może się wydawać rodzajem auto hipnozy, lub naukami służącymi rozpasaniu wyobraźni, promowaniu iluzji, aroganckim samo oszustwem; wyyzwalające działanie praktyki z wizualizacją jidama zostanie wtedy przyjęte jako próba zmienienia rzeczywistości zgodnie z własnym chciejstwem. 

Wszystkie praktyki z jidamem zaczynają się właściwie od “rozwijania bodhiczitty” i “pustej esencji”, stąd też nie ma tam “chwytania się rzeczy jako realnych”, ani “siebie”; niemożliwe jest więc zaangażowanie wyobraźni w “zmianę świata zgodnie z osobistym życzeniem”.

W rzeczywistości celem praktyki jidama jest umożliwienie praktykującemu wyrzeczenia się “ja” i “osoby”, z którą się zwykł identyfikować; zamiast tego adoptuje na nowo w swym codziennym życiu wizję i umysł buddów i bodhisattwów. Wyzwalające działanie praktyki jidama polega również na tym, aby pomóc praktykującemu zaadoptować wizję “uniwersalnej przyczynowości dharmadhatu jako całości”, aby w czasie rozpowszechniania Dharmy dla dobra wszystkich istot nie pojawilo się dualistyczne światowe pojmowanie spraw.

Niech powyższe wyjaśnienie rozwiąże niezrozumienie i krytycyzm, które biorą się z błędnego rozumienia esencji i głębi znaczenia praktyk Dharmy. Niech ta praca przypomina praktykującym aby badali swoje poglądy, intencje, podejście i działanie w codziennym życiu, przez co będą mogli zobaczyć, czy aby na pewno kierują się przykładem buddów i bodhisattwów odnośnie wyzwalania wszystkich istot, czy też może oddają się światowym antagonizmom i krzątaninie. 

 

Napisane po chińsku i przetłumaczone na angielski 24 kwietnia 2018
El Cerrito, California

Tłumaczenie polskie: Julita Grodek
30 kwietnia 2018, Warszawa

 

 

 


[Home][Back to list][Essence of Yidam Visualization]