Umysł bez przywiązania

 

Yutang Lin

 

Sutra Serca mówi: Nie ma przywiązania; dzięki transcendentnej mądrości umysł bodhisattwy jest wolny od przywiązań. Widzimy, że “umysł bez przywiązania”, to stan urzeczywistniony przez bodhisattwów.

Nam, zwyczajnym ludziom, trudno uzyskać “umysł wolny od przywiązań”, niemniej, możemy zawsze aspirować do spokoju i relaksu, w jakim przebywają bodhisattwowie i praktykować w naszym codziennym życiu umniejszenie różnorakiego bezsensownego i bezużytecznego przywiązania na poziomie intencji (w umyśle), oraz postępowania ciała i mowy.

Praktyka Dharmy sprowadza się do przełożenia nauk Dharmy na uczynki w codziennym życiu, oraz  uczenia się na błędach – tak, żebyśmy mogli postąpić lepiej, gdy przydaży się podobna sytuacja.

Niech wszyscy przyjaciele w Dharmie wezmą sobie za cel “umysł bez przywiązania” i pilnie praktykują Dharmę, stopniowo osiągając zrozumienie niegasnącego pożytku z praktyki Dharmy.

 

Napisane po chińsku i przetłumaczone na angielski 11 stycznia 2018
El Cerrito, California

tłumaczenie polskie: Julita Grodek 28 lutego 2018

 

 


[Home][Back to list][Mind without Attachments]