Kluczowe punkty w osiąganiu pełnego oświecenia

 

Yutang Lin

 

W bezmiernym, niepodzielnym dharmadhatu sfera nieszczęść osobistych jest tylko mgnieniem, niedostrzegalną drobiną. By osiągnąć pełnię oświecenia praktykujący Dharmę [potrzebuje] zobaczyć całość - gdy spojrzy się na kompletny obraz, to w rzeczy samej totalność “wszystkiego w jedności” zawsze była i jest pierwotnie czysta; można by nawet stwierdzić, że istnieją jedynie ślady ignorancji -  ukazane przez nieograniczonego Buddę.

Dlategoteż, kluczowa sprawa w osiągnięciu pełni oświecenia, to wyrzeczenie się lgnięcia, które tworzy sferę zmartwienia i żalu. 

Będąc wewnątrz sfery nieszczęść osobistych trudno jest traktować własne nawykowe tendencje lgnięcia do “ja” jako coś z czego się chcemy wyzwolić; ponadto, w tym procesie można rozwinąć nowe rodzaje lgnięcia. Życie ludzkie jest krótkie i nie ma gwarancji, że w kolejnych żywotach nastąpi kontynuacja zaangażowania w Dharmę; stąd też w sutrach mówi się, że osiągnięcie pełnego oświecenia trwa trzy wielkie kalpy asamkhyeya*. Innymi słowy: zwykły człowiek nie jest w stanie osiągnąć pełni oświecenia w jednym życiu.

Bezmierne dharmadhatu, któremu normalnie nie poświęcamy uwagi, pozostaje z powodu naszej absolutnej ignorancji w stanie pierwotnej czystości. Gdyby praktykujący potrafił przekierować uwagę tak, aby już dłużej nie krążyć wewnątrz sfery własnych pogmatwanych spraw i gdyby zamiast tego spoczął w wiecznym przepływie bezmiernych, otwartych, nie dających się złapać zjawisk; gdyby nie gonił za każdą zmienną sytuacją - wówczas cale dharmadhatu mogłoby w jednej chwili odzyskać swoją pierwotną czystość. I tak, w ciągu jednego życia nie tylko możliwe jest osiągnięcie pełni oświecenia, ale również można mieć nadzieję na natychmiastowe przebudzenie i urzeczywistnienie.

Niech przedstawione w tym eseju wskazówki oprócz zachęty do gorliwego poświęcenia życia praktyce Dharmy pomogą wielu praktykującym otworzyć oko umysłu i szybko osiągnąć oświecenie!

 

Napisane po chińsku i przetłumaczone na angielski 7 pazdziernika 2017
El Cerrito, California

 

tłumaczenie polskie Julita Grodek

 

 

 

* asamkhyeya znaczy “nie dające się policzyć”; określenie pojawia się np w Sutrze Awatamska.

 

 

 

 


[Home][Back to list][The Essential Point to Attaining Full Enlightenment]