Never Thought That
Nigdy nie przyszło mi na myśl

Yutang Lin

 

Recently disciple Jing Xing organized his drawers and discovered one seal on Nian Du Mu En, Lingering over Tara’s Grace, which was carved by Mr. Jin Li Huang upon his request.

 

See photos above.

 

A few days later he found 5 uncarved seal stones, and he sent all 6 of them together to me as presents. These were all purchased from Mr. Huang 10 years ago, in 2008, when he was publishing the book in Chinese on ″Lingering over Tara′s Grace″.

In the email he exclaimed, never thought that 10 years passed just like this!

 

In my reply thanking him, I remarked that, if this sentence is modified as:

Never thought that one’s life passed just like this!

Then it could serve as a motto to remind all on Impermanence.

 

 

November 16, 2018
El Cerrito, California

 

 

Porządkując niedawno szuflady, uczeń Jing Xing natknął się na pieczęć Nian Du Mu En – Poleganie na Współczuciu Tary – którą na jego życzenie wykonał pan Jin Li Huang.

 

Wspomniana pieczęć znajduje się na zdjęciach u góry.

 

Kilka dni później znalazł jeszcze pięć innych kamiennych pieczęci i przesłał mi je wraz z pierwszą jako prezent, w sumie sześć sztuk. Wszystkie zostały kupione od pana Huanga dziesięć lat temu, w 2008; Jing Xing pracował wówczas nad wydaniem po chińsku książki pt Poleganie na współczuciu Tary.

 

W mailu do mnie stwierdził: “Nigdy nie myślałem, że 10 lat może minąć tak szybko!”

 

Dziękując mu, zauważyłem, że gdyby zmienić jedno słowo – tak, aby zdanie brzmiało:

“Nigdy nie myślałem, że życie może minąć tak szybko!”

będzie ono służyć wszystkim jako motto przypominające o Nietrwałości.

 

 

16 listopad 2018
El Cerrito, California


[Home][Back to list]