Starting Meals Gatha
Gatha na rozpoczynanie posiłków

Guru Yutang Lin
Guru Yutanga Lina

 

To beseech sooner attainment of full enlightenment for all beings, this meal is offered to all Buddhas;
To enable sooner attainment of full enlightenment for all beings, this meal is consumed into one body.

 

I hope that this Gatha, to be recited before meals, would remind us our goal in life as Buddhists.

October 20, 2018
El Cerrito, California

 

Since I composed this Gatha, daily I recited it many times so as to attain familiarity with its recitation. This morning right before I got up, suddenly I realized that there are no particular references in this Gatha, and hence, while reciting it one may visualize its application to all meals for all sentient beings in the whole Dharmadhatu; thereby, all beings will all equally receive the blessing nectars from all Buddhas, and also, all share the merits of Bodhi aspiration.

Thus, we see that, once freed from the limited confinement of the concept of a ″self″, one will naturally attain the vintage and mind which is all-encompassing over the whole Dharmadhatu, and this is indeed the realm and state of Buddhas.

 

October 24, 2018
El Cerrito, California

 

Aby wszystkie istoty jak najszybciej osiągnęły pełnię oświecenia, ofiarowuję to jedzenie i picie wszystkim buddom;
Aby wszystkie istoty jak najszybciej osiągnęły pełnię oświecenia, ten posiłek odżywi teraz to ciało.

 

Mam nadzieję, że ta gatha do recytacji przed posiłkami będzie nam – buddystom przypominać jaki mamy w życiu cel.

20 październik, 2018
El Cerrito, California

 

Odkąd ułożyłem tę gathę, mówię ją codziennie wiele razy, żeby przyzwyczaić się do recytacji. Dziś rano przed wstaniem z łóżka uświadomiłem sobie, że nie zawiera ona żadnych szczegółowych opisów, może się więc odnosić do posiłków wszystkich istot w całym dharmadhatu; w ten sposób wszystkie istoty otrzymają od buddów błogosławione nektary i będą z nami dzielić aspirację bodhi.

Rozumiemy, że będąc wolnym od ograniczeń “ja”, w naturalny sposób obejmuje się umysłem całe dharmadhatu - oto prawdziwy stan buddów, ich królestwo.

 

24 październik, 2018
El Cerrito, California

 

 

[Home][Back to list]