Homage to Protector Guan Gong Ritual

Written in Chinese by Guru Yutang Lin
Under His Supervision, Translated by Disciple Yeo Jui Khin


The Statue of Guan Gong

The Statue of Guan Gong on Dr. Lin's altar


I. Supplication

(A) Lineage Refuge Tree Supplication

Original Purity, oh, Patriach Guru Chen!
Vajra Lotus, oh, Guru Lin!
The Right Dharma lineage of Manjusri and Guan Yin,
Harmonized wisdom and compassion to spread everywhere!

(B) Supplication to Protector Guan Gong

Long set the epitome of righteous loyalty for generations,
Chinese all over the world pay respect and tribute to you;
Bodhisattva Qie Lan attends well to all calls of his duties,
Propagation and continuation of Dharma depends on you!


II. Prostration

Namo Bodhisattva Qie Lan

Perform one prostration while reciting the holy name once.
In total, repeat thus nine times.


III. Offerings

Present offerings of incense, candle, flower, fruit, and then water, one kind at a time, in front of the holy image of Protector Guan Gong.


IV. Prayer

We practice Dharma solely for the attainment of enlightenment,
Sentient beings are waiting with extreme urgency for salvation;
Karmic hindrances and devils’ interferences are hard to extinguish,
The paths of Dharma rely on your awesome power to remain safe.
Out of compassion for the suffering of all being, grant us your help!
All the way till enlightenment attained, never leave us for a second!
Whatever we need for propagation of the Dharma, do gather for us!
Thus accumulating merits for speedy attainment of enlightenment.


V. Dedication

Ever Spreading of the Lineage

Marrow of the Right Dharma passed down from generation to generation,
Succeeding predecessors and leading followers to turn the Dharma Wheel;
Everlasting pure lineage guided by holy Gurus and guarded by Protectors,
A never-ending lamp shinning through everywhere to enlighten all beings!


Auspicious Completion


Epilog

A few days ago disciple Wu Wei Jian requested me to write a simple ritual of Guan Gong for supplication of his blessings. The next morning during my sleep I saw a statue of Guan Gong sitting leisurely. This should be the omen of permission to write reverently a simple ritual, so I composed it today.


Written by Guru Lin in Chinese on April 14, 2007
El Cerrito, California
Translated into English on April 23, 2007 by disciple Yeo Jui Khin and then revised by Guru Lin


----- Original Message -----
From: "Yutang Lin"
To: "Dharma Friends"
Sent: Monday, April 23, 2007 12:53 PM
Subject: Homage to Protector Guan Gong Ritual

Under my supervision and after my revision, disciple Yeo Jui Khin had
translated the ritual of Guan Gong into English.

The final version is attached.


Attain Enlightenment Soon!

Yutang

 

Polish version


Rytuał hołdu dla Opiekuna Guan Gong

I. Prośba

(A) Prośba do Drzewa Schronienia Linii Przekazu

O, pierwotna czystości – patriarcho Guru Czen!
O, Wadżra Lotosie - Guru Lin!
Linia prawdziwej Dharmy Mandziuśriego i Guan Yin:
mądrość i współczucie są w harmonii i rozprzestrzeniają się wszędzie.

(B) Prośba do Opiekuna Guan Gong

Od dawna jesteś uosobieniem prawości i lojalności dla całych pokoleń.
Chińczycy na całym świecie  szanują Cię i oddają Ci hołd.
Bodhisattwo Qie Lan - dobrze wypełniasz wszystkie swoje obowiązki.
Szerzenie i kontynuacja Dharmy zależy od Ciebie!

II. Pokłon

Pokłon Bodhisattwie Qie Lan.

Wykonaj jeden pokłon, recytując jednocześnie święte imię. Powtórz dziewięć razy.

III. Ofiary

Złóż ofiary: kadzidła, świece (lampki), kwiaty, owoce, wodę, po jednym rodzaju każdej ofiary, przed  świętym wizerunkiem Opiekuna Guan Gong.

IV. Modlitwa

Praktykujemy Dharmę tylko po to, aby osiągnąć oświecenie.
Czujące istoty pilnie wyczekują wybawienia.
Tak trudno wygasić karmiczne przeszkody i demoniczne ingerencje.
Ścieżki Dharmy polegają na Twojej mocy, która pozwala zachować bezpieczeństwo.
Pomóż nam ze współczucia dla cierpienia istot!
Aż do osiągnięcia oświecenia, nie opuszczaj nas nawet na sekundę!
Daj wszystko, czego potrzebujemy do praktykowania Dharmy,
gromadząc w ten sposób zasługi dla szybkiego oświecenia.

V. Dedykacja

Ciągłe rozprzestrzenianie się linii przekazu

Esencja prawdziwej Dharmy przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Poprzednicy i wiodący spadkobiercy, którzy obrócą Kołem Dharmy.
Wieczna czysta linia prowadzona przez świętych guru i strzeżona przez opiekunów.
Nieskończona lampa świecąca wszędzie, aby oświecić wszystkie istoty!

 

Pomyślne ukończenie.

Epilog

Kilka dni temu uczeń Wu Wei Jian poprosił mnie o napisanie prostego rytuału Guan Gong w celu błagania o jego błogosławieństwa. Nazajutrz podczas snu zobaczyłem posąg siedzącego spokojnie Guan Gong. Odebrałem to jako znak - pozwolenie na napisanie z czcią prostego rytuału, więc skomponowałem go w dniu dzisiejszym.

Napisane przez Guru Lina w języku chińskim 14 kwietnia 2007.
El Cerrito, California.
Przetłumaczone na angielski 23 kwietnia 2007  przez ucznia Yeo Jui Khina, a następnie poprawione przez Guru Lina.

Tłumaczenie polskie: Zhi Lian.
30 października 2023, Warszawa.

 

 


[Home][Back to list][Back to Chinese versions]