Yutang Lin

 

Imbryk ze Smokiem

 

 

Artystyczny dzbanek z purpurowo-czerwonego piasku zawiera ukrytego Smoka.

Pijąc z niego herbatę, odnosi się wrażenie sączącego się aromatu tej istoty.

Doświadczając tej nieoczekiwanej radości, idziemy tropem tego wydarzenia.

Dopiero wtedy zrozumieliśmy głębię błogosławieństwa Króla Smoków.

 

 

Komentarz:

 

Kilka miesięcy temu mój buddyjski przyjaciel, podczas swojej podróży do Chin, poprosił swoich znajomych stamtąd, aby poszukali dla mnie ładnego imbryka do herbaty wykonanego z purpurowego piasku, tak abym mógł z przyjemnością pić z niego herbatę. Nieoczekiwanie okazało się, że na dnie tego naczynia do herbaty znajdował się wyrzeźbiony wizerunek Smoka. Byliśmy wszyscy z tego niespodziewanego faktu niezwykle ucieszeni i stwierdziliśmy, że jest to prawdziwy i rzadki znak pomyślności. Ostatnio ten przyjaciel powtórnie odwiedził Chiny, i dopiero będąc tam dowiedział się, że przyczyną wizerunku na dnie naczynia do parzenia herbaty był szczególny sen artysty, który je wykonywał. W tym śnie pojawił mu się Król Smoków prosząc go wykonanie takiego naczynia z podobizną Smoka. Jako skromny praktykujący nie żywiłem nigdy oczekiwania, że Król Smoków będzie tak troskliwy i pamiętający, by podpowiedzieć i zaaranżować takie niezwykłe zdarzenie i wspaniałą ofiarę. Zdarzenie to jest nie tylko świadectwem głębokiej więzi z Królem Smoków (pewnego razu napisałem o tym poemat), lecz także jest zanurzaniem się, warstwa za warstwą, w wielką chwałę i błogosławieństwo Króla Smoków.

 

Napisane po chińsku: 31 Styczeń, 2004

Przetłumaczone na ang.: 2 Luty, 2004

El Cerrito, Kalifornia

Tłum. na j. pol. Voluntary Refuge


[Home][Back to list][Dragon Teapot]