Yutang Lin

Powrót do oceanu

 

Zrodzony z oceanu, lecz oddzielony przez naniesione piaski,
Pilnie usuwasz je, aby powrócić do jedności.
Czystość, jasność i wrażliwość nie mogą być zasłonięte;
Nagromadzone karmiczne przeszkody są do usunięcia.

 

Komentarz:

Nagromadzenie karmicznych działań i chwytających łańcuchów plątaniny bloków i zaciemnień własnej przejrzystości i wrażliwości umysłu, który oryginalnie jest czysty. W wyniku tego jednostka traci zdolność połączenia i komunikacji z totalnością Dharmadhatu, podobnie jak małe jezioro w pobliżu morza, które jest oddzielone od głównego zbiornika poprzez naniesiony muł i piach. Podjęcie się praktyki Dharmy, w celu usunięcia karmicznych przeszkód, podobne jest do usuwania owego naniesionego piachu, w celu powtórnego połączenia jeziora z oceanem. Odkąd są oczyszczone i usunięte, naturalną rzeczą staje się połączenie i powtórne zjednoczenie z morzem jedności.

 

Napisane po chińsku: 25 Listopad, 2002
Przetłumaczone na ang.: 27 Listopad, 2002
El Cerrito, California
tłum. na polski: Rafał Seremet
tytuł org.: Reunion with Ocean


[Home][Back to list][Reunion with Ocean]