Yutang Lin

 

Hołd dla dwuramiennego Mahakali

 

 

Obrońca mądrości pochodzący od Adi-Buddy,

Nieugięty, potężnie panujący i poskramiający zło.

Naśladując taki wzorzec podczas praktyk w poprzednich żywotach,

Ciało i umysł zachowują potem wpojony sobie wzór.

 

Komentarz:

 

Mistrz Yogi Chen nauczał, że dwuramienny Mahakala jest inkarnacją Adi-Buddy. Jako obrońca mądrości może on pomóc praktykującym zrealizować Śunyatę. Znaczenie jego atrybutów jest następujące: jego czarny kolor reprezentuje nieugiętą (niewzruszoną) lojalność, niskie niewielkie ciało oznacza jego uniżoność i posłuszeństwo, muskularne ciało wyrażają męstwo i siłę. Czasami praktykujący, którzy w poprzednich żywotach praktykowali na to bóstwo jako na swojego Yidama, odradzają się (odradzali się) jako fizycznie stosunkowo niewielcy i niscy, z umysłem bardzo mocno oddanym Dharmie.

 

Napisane po chińsku: 10, Listopad, 1998

Przetłumaczone na ang.: 29, Sierpień, 1999

El Cerrito, California

Tłumaczenie na polski: Praise to Two-arm Mahakala

[Home][Back to list][Praise to Two-arm Mahakala]