Yutang Lin


Błaganie do Guru Yogi Chen’a

 

O! Pierwotnie czyste pojawienie się jako Mandziuśri,

Poprzez swoje bezgraniczne współczucie

Pobłogosław nas osiągnięciami w medytacji!

Pomóż nam osiągnąć realizację Nieograniczonej-Jedności

Jednoczącej w sobie mądrość i współczucie!

 

 

 

Oryginalnie w „Golden Ring” („Złoty pierścień” – wprowadzenie do medytacji buddyjskiej)
tłum. na j. pol.: Rafał Seremet
tytuł oryginału: Supplication to Guru Yogi Chen


[Home][Back to list][Supplication to Guru Yogi Chen]