Mantra odwracająca wszelkie przeszkody

 

 

Bez lęku, wolna od lęku, uspokajające wszelkie lęki, dająca nieustraszoność,
Transcendentna poprzez przebudzenie,

Wolna od przeszkód, uspokajająca wszelkie przeszkody,

Wolna od sporów, powstrzymująca od kłótni, nie dopuszczająca gniewu i żadnego powodu umierania,

Oczyszczająca lęk i przyczyny strachu, wielkie sprowadzenie ufności w lęku,

Wieczny spokój sprowadzający współczucie, usuwająca splamienia, sprowadzająca prawdę i nieupadanie,

Uniwersalne i powszechne znaczenie, dobrowróżebne znaczenie, ukazująca nektar, wskazująca istotę (esencję),

Dająca przewodnictwo i zdolność panowania nad sobą, stan bycia otwartym, uporządkowanie aktywności, niewyczerpanie,
Nie zrodzona jasność, powstała z czystości, wyrażanie się i manifestowanie świeżości, przejrzystości i świetlistego promieniowania,

Równość i zgadzanie się w harmonii, osiąganie najwyższego i niedoścignionego,

Oczyszczenie wskazań Buddy, wolność od przewinień i zagubienia,

Przezwyciężenie demonicznych sfer, zwyciężenie na wszystkich drogach, promieniująca jasność Dharmy,

Nawracanie innych poprzez nauczanie, otwarcie skarbów Dharmy

 

 

Komentarz:

 

Ta mantra odwracająca przeszkody i lęki została przekazana przez Buddę Siakjamuniego, jak zapisano w rozdziale 20-tym Sutry o Nauczaniu Buddy w Oceanie Króla Smoków (Fo Shuo Hai Long Wang Jing). Ostatnio kilku buddystów z Polski dowiadywało się o tę mantrę; dlatego Stanley Lam wyszukał ją I wysłał do mnie. Mantra ta zawiera w sobie wyrażenia pełne głębokich znaczeń, dlatego też zdecydowałem się przetłumaczyć ją na angielski, tak aby więcej buddystów mogło ja praktykować i poprzez to odnosić pożytek. Oryginał tej mantry jest ciągłym wyrażeniem, bez podziału na części. Ze względu na ułatwienie zrozumienia i zapamiętania, zapisałem ten teks w formie dziesięciu ciągłych linii/zdań.

            Dziś rano wysyłałem paczkę z książkami do biblioteki buddyjskiej w Rumunii, a popołudniu wysłałem dwie paczki książek do biblioteki buddyjskiej w Arizonie. Z powodu zmęczenia poczułem potem ból w górnej części mojej lewej nogi. Jednak wieczorem, kiedy zacząłem przygotowywać się do tłumaczenia tej mantry na angielski, to nieprzyjemne uczucie po prostu znikło. Dziękuję Buddzie za błogosławieństwo poprzez tę mantrę.

 

Przygotowano do tłumaczenia i przetłumaczono z wersji chińskiej na angielską: 1 Sierpień, 2003

El Cerrito, California

Yutang Lin

(tłum. na polski: Rafał Seremet
tytuł org.:
Averting All Hindrances Mantra )


[Home][Back to list][Averting All Hindrances Mantra]