Dr. Yutang Lin
Path to the Lotus Pond
Chapter 5
Melodie Czystej Krainy  (Pureland Melodies)


napisane po chińsku
przetłumaczone przez Chun-Jane Chen
tłum. z ang. Rafał Seremet

 

Wstęp 

Śpiewanie imienia Buddy, kiedy ma ono kształt piosenki, jest śpiewaniem z głębi ludzkiego serca, dlatego może ono poruszyć wnętrza innych. Zatem, oprócz tego, że oczyszcza to umysł śpiewającego, może ono jednocześnie harmonizować całe społeczeństwo; dlatego jest ono bardzo wielką zasługą. Jest to powód, dla którego starożytni mędrcy przekazali pięć rodzajów śpiewania imienia “Amitabha”. W tradycji tybetańskiej jest popularna melodia śpiewania mantry bodhisattwy Awalokiteśwary. Dałem krótkie wprowadzenie do pięciu rodzajów śpiewania imienia “Amitabha” w książeczce nr 4 Chenian Memorial Series (jest ona czwartym rozdziałem tej książki). W tekście tym zamieściliśmy zapis muzyczny pięknej tybetańskiej melodii do mantry Awalokiteśwary.

Praktykujący ze Związku Buddyjskiego na Majami próbowali skomponować melodię do mantry Mahasthanaprapty (badhisattwy Wielkiej Mocy – Wadżrapani), tak aby każda z trzech świętych postaci Zachodniej Czystej Krainy (Amitabha, Awalokiteśwara, Mahasthanaprapta) miała melodię mantry, którą można by rozpowszechniać. Kiedy o tym usłyszałem, spontanicznie zaśpiewałem melodię do tej mantry; chociaż nic nie wiedziałem o komponowaniu melodii i miałem jedynie trzy frazy z nieokreślonym dokładnie rytmem. Na szczęście pan Kuan-Shu Song z Majami uprzejmie wskazał mi ten problem, i wtedy uzupełniłem tę melodię czwartą frazą. W taki właśnie sposób powstała melodia mantry zawarta w tej książeczce.

Popularny chiński sposób śpiewania Świętego Imienia Amitabhy, z czterema nutami dla czterech sylab, jest prosty, stabilny i bardzo użyteczny dla praktyki. Dlatego załączyłem go do tego tekstu. Upasaka (mnich) Song-Yi Tang z Tao-yuan na Tajwanie, który uwolnił więcej niż milion żyjących istot na przestrzeni ponad dwudziestu lat (dotyczy mahajanistycznej praktyki uwalniania zwierząt przeznaczonych zazwyczaj na zabicie – przyp. tłum.), wspomniał w jednym e swoich listów do mnie, że posiada taśmę z zapisem tego śpiewu; za każdym razem kiedy jej słucha, po zakończeniu słuchania, nawet kiedy taśma jest już wyciągnięta z magnetofonu – nadal może on słyszeć tę melodię przez dziesięć minut. Wielokrotnie to sprawdzał i ten cudowny skutek niezawodnie powtarzał się.

Po tym jak w pełni dostępne stały się mantry Awalokiteśwary i Mahasthanaprapty, godnym ubolewania było by gdyby mantra Amitabhy była pominięta. Dlatego, przede wszystkim, stworzyłem metodę wizualizacji podczas śpiewania tej mantry, polegającą na wizualizowaniu światła Dharmakaji wypełniającego całe Dharmadhatu, które porusza się do góry i w dół poprzez kanał centralny, tak aby coraz bardziej go otwierać. Następnie skomponowałem do tego melodię.

Mantra Zielonej Tary, która jest transformacją Awalokiteśwary, także jest bardzo popularna. Pewnego razu po jednej z siedzących medytacji skomponowałem melodię do tej mantry. Pierwsza fraza była przedłużeniem melodii mantry Awalokiteśwary, zaś pozostałe trzy frazy po prostu pojawiły się naturalnie. W ciągu jednej minuty ukończyłem komponowanie całej melodii.

Układ wszystkich zapisów nutowych zawartych w tym tekście jest dziełem Upasaki (mnicha) Chun Jane Chen’a. Wszystkie pieśni wchodzące w skład tego tekstu mają związek ze Świętością Czystej Krainy; dlatego właśnie ten rozdział jest zatytułowany “Melodie Czystej Krainy”. Naszym celem jest pomaganie ludziom w ich praktyce duchowej;  dlatego melodie te są bardzo proste. Te fragmenty, które sam skomponowałem pochodzą  spontanicznie z mojego serca. Chociaż nie są one dziełami akademickimi, być może wywołają one jednak echo w sercach innych praktykujących.

Wyrażam nadzieję, że to moje ofiarowanie prac najbardziej podstawowych zainspiruje jakichś buddyjskich kompozytorów do stworzenia jeszcze piękniejszych melodii do mantr.

 

Lipiec 2, 1990

Tego ranka liczba waz ofiarowanych smokom osiągnęła wielkość 300.

 

  
Wizualizacja podczas śpiewania Mantry Amitabhy

Pełne współczucia ślubowania Buddy Amitabhy obejmują wszystkie istoty zawarte w Dharmadhatu; Amitabha pomaga im w osiągnięciu “Najwyższej Radości Czystej Krainy”, co oznacza powrót do pierwotnie czystej natury Dharmadhatu, używając swej nieograniczonej mocy Buddy.

Ta wizualizacja podczas śpiewania jego mantry bazuje na powyższym rozumieniu.

Przed śpiewaniem mantry wizualizuj w następujący sposób: cała obszar Dharmadhatu jest nieograniczoną niebieską przestrzenią; poniżej znajdują się czujące istoty, przezroczyste i subtelne jak tęcza; niebieskie niebo ponad nimi reprezentuje Dharmakaję Buddy Amithaby (w rzeczywistości, całe Dharmadhatu jest jego Dharmakają, nie tylko część w górze);
pojawiasz się jako Nirmanakaja Buddy Amithaby, pusty niczym bańka i przezroczysty niczym tęcza; twój Kanał Centralny jest szerokości małego palca, jest on czerwony z zewnątrz i biały wewnątrz.

Podczas śpiewania mantry, wizualizuj w następujący sposób:

Pierwsza fraza:

Om – Wszystkie czujące istoty w dole rozpuszczają się w światło, niebieskie niczym niebo.
Ah Mi De Ła 
– To niebieskie światło wchodzi przez dolną część twojego Centralnego Kanału i przemieszcza się ku górze.
Hri­ (wym.: szri) – Niebieskie światło wychodzi na zewnątrz twojego Centralnego Kanału poprzez szczyt twojej głowy i zlewa się ze światłem Dharmakaji.

Druga fraza:

Tak samo jak za pierwszym razem, ale światło staje się jeszcze jaśniejsze.

Trzecia fraza:

Om 
– Wielkie Współczucie i Wielka Duchowa Moc Buddy Amitabhy manifestuje się ponad nami jako niebieskie niczym niebo światło.
Ah Mi De Ła – Niebieskie jak przestrzeń nieba światło wnika do naszego Kanału Centralnego poprzez szczyt głowy i schodzi w dół do podstawy.
Hri (wym.: szri) – Niebieskie światło wychodzi z podstawy naszego Kanału Centralnego i świeci ponad wszystkimi czującymi istotami, czyniąc je bardziej świetlistymi.

Czwarta fraza:

Tak samo jak w trzeciej, ale światło staje się jaśniejsze.

W tej wizualizacji zjednoczone są: Wielkie Współczucie (współczujące ślubowania Buddy dotyczące zbawienia wszystkich czujących istot), Wielka Moc (bezgraniczne zasługi Buddy w możliwościach oczyszczania karmy czujących istot), oraz Wielka Mądrość (powrót do oryginalnej, pierwotnej czystej natury Dharmadhatu). Przemieszczanie się światła Dharmakaji w dół i w górę uczyni ciało praktykującego uspokojonym i opanowanym, rozluźnionym i rześkim; poza tym pomoże to w otwarciu Kanału Centralnego. Praktyka ta wykorzystuje pogląd o jedności Dharmadhatu aby pomóc rozwinąć Kanał Centralny.

Praktyka ta zawiera jednoczesne śpiewanie mantry i wykonywanie wizualizacji, jednak nie jest konieczne, abyś śpiewał mantrę głośno. Podczas jej wykonywania, kiedy wejdziesz w głęboki medytacyjny stan, możesz wtedy zaprzestać śpiewania, a nawet wizualizowania. Po prostu pozwól wtedy pojawić się Dharmadhatu i naturalnie w tym pozostawaj.

 

Czerwiec 21, 1990